CitectSCADA

CitectSCADA

 

CitectSCADA je vysoce spolehlivý, flexibilní a vysoce výkonný SCADA/HMI systém, který umožňuje zvýšit návratnost investic snížením výrobních nákladů a zvýšením produktivity. CitectSCADA je proslulý jako světově nejspolehlivější řídící a monitorovací systém.

RSI SOFT s.r.o. nabízí služby v oblasti návrhu a konfigurace systému CitectSCADA ve Vašem prostředí. Nabízíme tvorbu aplikací a následný servis. Se systémem CitectSCADA máme dlouholeté zkušenosti a dosud jsme již realizovali množství aplikací. K zajištění co nejlepších služeb pro naše klienty je součástí našeho týmu certifikovaný CitectSCADA inženýr (CitectSCADA Certified Engineer). Certifikace CSCE je inženýrům vydávána po úspěšném absolvování testů z oblasti konfigurace, CiCode, z oblastí síťového prostředí, architektury a z přizpůsobení a návrhu aplikací.

Nabídka služeb:

  • studie proveditelnosti
  • návrh architektury systému CitectSCADA
  • konfigurace systému ve Vašem prostředí
  • tvorba aplikací
  • následný servis

Využití CitectSCADA

CitectSCADA je průmyslový řídící systém: jde o počítačový systém, který monitoruje a řídí proces. Tento systém může být ve výrobě, v infrastruktuře či v budovách. Jeho primární funkcí je shromažďování informací (dat) a poskytovaní uživatelského rozhraní pro ovládání specifického zařízení.

CitectSCADA je plně integrované řešení, které Vám umožní vybudovat spolehlivý řídící a monitorovací systém přesně podle potřeb uživatele.

Jednoduše použitelné konfigurační nástroje a výkonné funkce jsou nástrojem umožňujícím rychlý vývoj a implementaci řešení pro jakoukoli velikost aplikace.

Zvyšte produktivitu a zajistěte spolehlivou výrobu

CitectSCADA je navržen jako redundantní systém, jehož cílem je zajištění stálé komunikace a fungování řídícího a monitorovacího systému.

Zlepšení kvality výrobků

Díky využití standardních CitectSCADA funkcí (např. statistické řízení procesů – SPC) lze jednoduše analyzovat a kontrolovat jakost vyráběných produktů. Pokročilé statistické alarmy, které jsou součástí systému, zase poskytují potřebné informace obsluze. Ta je pak schopna změnit nastavení parametrů procesu, a tím zabránit vzniku neshod dříve, než k nim dojde.

Snižování provozních nákladů a nákladů na údržbu

Zavedením centralizovaného SCADA  systému se významně sníží provozní náklady a náklady na údržbu. Pro monitorování zařízení na odlehlých místech je pak potřeba méně pracovníků, což vede ke zvýšení produktivity práce operátora a snížení cestovních nákladů a nákladů na školení a údržbu.

Integrace s podnikovými systémy

CitectSCADA lze snadno integrovat se stávajícími podnikovými systémy pomocí CitectSCADA Reports. Tento software s výkonnými reportovacími nástroji usnadňuje propojení výrobní a podnikové databáze.

Investice do standardů

CitectSCADA je navržen jako otevřený systém, který je možné snadno přizpůsobit rozvíjejícímu se prostředí. K jeho schopnostem patří práce s otevřenými standardy, které jsou podporované mnoha dodavateli hardwaru a softwaru.

Přístup k datům odkudkoli

Data jsou přístupná i prostřednictvím webové klienta, což umožňuje uživatelům využívat informace bez nutnosti instalace klientského softwaru.

Bezpečnost systému

Integrace s operačním systémem Windows zajišťuje zabezpečení přístupu v souladu s podnikovými bezpečnostními standardy, čímž je vytvořeno jediné místo pro správu uživatelských účtů.