Správa sítí a počítačů

Správa firemních sítí a počítačů

Staneme se Vaším administrátorem, který je nepřetržitě dostupný a ekonomicky výhodnější, místo toho abyste museli zaměstnávat vlastního specialistu. Pomůžeme Vám při návrhu rozvoje vaší IT infrastruktury. Rovněž Vám pomůžeme vybrat optimální softwarové a hardwarové vybavení, které splní Vaše požadavky.

Na počátku provedeme analýzu současného stavu, vyslechneme vaše požadavky a navrhneme řešení správy počítačové sítě. Závisí jen na Vás, zde dáváte přednost vzdálené správě nebo návštěvě technika. Součástí správy datové sítě je i zálohování, konfigurace periférií, zálohování dat a správa webových stránek.

V naší nabídce dále najdete:

 

  • instalace a správu Windows serverů a pracovních stanic
  • připojení klientů do firemní sítě přes VPN
  • návrh a realizaci datových sítí a konfiguraci síťových prvků
  • instalace Wi-fi sítí
  • instalace síťových tiskáren
  • propojení lokalit přes VPN skrze internet

správa sítí a počítačů

Vzdálená správa datové sítě a počítačů

Ke vzdálené správě využíváme softwarovou platformu Customer monitor. CUSTOMER MONITOR® je komplexní software, který významně zjednodušuje vzdálenou správu IT systémů.

Monitorování

Díky monitoringu dokážeme v reálném čase zjistit, co se děje s monitorovým počítačem. Umíme si prohlédnout události operačního systému. Diagnostické CM nástroje umožní předcházet poruchám. V případě, že se porucha skutečně vyskytne, dokážeme zanalyzovat její příčinu.
Dalším silným prostředkem CUSTOMER MONITORu jsou „watches“ Watch může nabývat hodnoty OK nebo PORUCHA, na základě stavu podřízených podmínek. Prostřednictvím této technologie se dá jednoduše monitorovat dostupnost jednotlivých prvků datové sítě, ztrátovost paketů, hardwarový stav různých zařízení s využitím protokolu SNMP, přítomnost souborů a jednotlivých adresářů, stav jednotlivých služeb a procesů.

Zálohování

Máme pro Vás monitorované i zálohování dat – od souborového až po kryptované obrazy celých disků bez nutného přerušení práce. Podporujeme nativní i vmware vSphere. Potřebnou jistotu v zálohách Vám v CM dá propracovaným vyhodnocováním logů, které zachytí každou chybu včetně zcela vynechaného zálohování.

Audit hardware a software

Audit hardware a software – kromě softwarového auditu získáte skutečně detailní hardwarový přehled o konfiguracích Vašich počítačů, včetně změny této konfigurace v čase, konfiguraci sítě, síťových zařízení, tiskáren a jiného hardwaru. Potřebujete například zjistit sériové číslo pevného disku nebo ověřit jeho stav?

Správa serverů a počítačů s CM bude již jednoduchou hračkou odkudkoliv na světě. S integrovaným nástrojem vzdáleného přístupu se snadno a bezpečně dostanete na plochu počítače, pomůžete si z CM portálu probuzením nebo potřebným restartem počítače, služby.
Vámi naplněná Znalostní báze Vám sníží čas při řešení opakovaných problémů. Nenechte ztrácet čas Vašich podřízených při pátrání stejných informací, uložte si je na jedno přehledné místo, do znalostní báze.

Vzdálený administrátor

CM má základní konfiguraci pro správu firem v segmentu malých firem kladoucí důraz na efektivitu a snadnou správu. Zapnutím potřebných možností je konfigurovatelný do plnohodnotného nástroje pro poskytování služeb podle standardů ITIL.

Díky tomuto softwaru máme informace o monitorovaných počítačích a v případě jakékoliv nesrovnalosti dostaneme e-mail s upozorněním na poruchu. Než přijdete ráno do práce, je všechno již v pořádku. CUSTOMER MONITOR rovněž využíváme u našich instalací řídících a monitorovacích systémů, letištních systémů, kdy jeho prostřednictvím monitorujeme dodaný systém. Jsme Vaším vzdáleným administrátorem.
Kromě dohledu nad stavem sítě se Vám postaráme i o správu aplikací, databází, instalace software. Nemusíte se zabývat IT, zbude Vám čas na Váš business.