Vlastnosti systému ID-6.2

Vlastnosti systému ID-6.2

Jednotlivé počítače systému ID-6.2 jsou podle své funkce rozděleny na:

  • řídící server
  • řídící pracovní stanice a
  • informační pracovní stanice

vlastnosti systému ID-6.2

Řídící server

ID-6.2-server-w

Funkce řídícího serveru a řídící pracovní stanice může být kumulována. Počítače systému ID-6.2 pracují pod operačními systémy Windows XP Professional v příslušné jazykové mutaci a vyššími. Řídící server zajišťuje chod sítě, jsou v něm uloženy veškeré programy, síťový software a ukládají se sem také data o činnosti systému (archivace dat). Zajišťuje a řídí komunikaci s připojenými zařízeními a systémy a zpracovává veškerá data systému ID-6.2.

Řídící pracovní stanice

Řídící pracovní stanice jsou umístěny na příslušných pracovištích a lze z nich ovládat. Jsou vybaveny zobrazovací jednotkou a polohovacím zařízením nebo jsou vybaveny dotykovým displejem. Konfiguraci pracovišť určuje uživatel systému a jsou předmětem projektu.

Informační pracovní stanice

Z informační pracovních stanic nelze žádným způsobem zasahovat do systému ID-6.2. Informační zobrazení dat je možné i na mobilních zařízeních se systémem Android a iOS.

Ovládání provádí příslušný dispečer prostřednictvím polohovacího zařízení na zobrazovací jednotce (myš, dotyková obrazovka, klávesnice). Ovládací pracoviště mohou být na sobě nezávislá a mohou si ovládání předávat, ale vždy tak, že pouze jedno pracoviště ovládá daný podsystém a z ostatních pracovišť je ovládání tohoto podsystému zablokováno. V případě výpadku komunikace mezi řídícím serverem a pracovištěm, které má ovládání, dojde k automatickému uvolnění ovládání. Uživatelské rozhraní systému ID-6.2 je předmětem prototypování s uživatelem systému a je plně konfigurovatelné.

Vzdálení konfigurace

Systém ID-6.2 umožňuje vzdálenou konfiguraci a správu. Může být napojen na dohledový systém výrobce a být nepřetržitě monitorován. V případě nestandardního chování je uživateli automaticky zasláno upozornění s návrhem řešení.
Výrobce poskytuje na systém ID-6.2 nepřetržitou technickou podporu.