Systém CMS-H (monitorování a ovládání vrtulníkového letiště) je projektován a dodáván jako systém, jehož úkolem je:

 • centrálně udržovat informace o technických zařízeních a systémech letiště:
  • ovládání a monitorování zdrojů konstantního proudu napájejících světelná zabezpečovací zařízení přistávacích a pojezdových drah letiště a heliportů,
  • ovládání a monitorování náhradních zdrojů a dalších energetických zařízení letiště,
  • ovládání a monitorování radionavigačních zařízení,
  • ovládání a monitorování radiokomunikačních zařízení,
  • monitorování meteorologických zařízení a zobrazování meteorologických dat,
  • monitorování požární a zabezpečovací signalizace,
  • monitorování komunikační infrastruktury.