Systém CMS-H může být nasazen na všech typech letišť a na heliportech. Může sloužit jako komplexní systém, který poskytuje jednotné uživatelské rozhraní stávajícím systémům, nebo může sloužit jako řídící a monitorovací systém pro jednotlivé systémy.

Detailní zobrazení zdroje konstantního proudu
Detail zdroje konstantního proudu

Letištní systémy a zařízení mohou být v závislosti na typu komunikačního rozhraní připojeny k systému CMS-H prostřednictvím:

 • binárních a analogových vstupů a výstupů jednotek RTU/PLC,
 • sériových linek (standardní komunikační rozhraní RS232 a RS485), a síťové komunikace.

Jsou podporovány následující protokoly a standardy pro výměnu dat:

 • standardní průmyslové protokoly,
 • síťové protokoly SNMP a ICMP (pro monitorování datových sítí),
 • webový přístup: HTML a/nebo XML ,
 • OPC DA a UA,
 • SQL přes ODBC nebo OLE-DB,
 • komunikace prostřednictvím protokolu DDE.
Příklad zobrazení zdrojů konstantního proudu
Zobrazení zdrojů konstantního proudu

Funkční schopnosti

Funkční schopnosti systému CMS-H (monitorování/ovládání):

 • Monitorování a ovládání rádiových vysílačů a přijímačů,
 • monitorování datové síť IP,
 • monitorování a ovládání radionavigačních systémů,
 • monitorování energetických zařízení a zdrojů zálohovaného napájení,
 • monitorování a ovládání světelných zabezpečovacích zařízení,
 • monitorování meteorologických zařízení a zobrazení meteorologických dat.