Systém CMS-H je koncipován jako centrální monitorovací a ovládací systém pro zařízení a systémy ATM, které jsou vybaveny standardním komunikačním protokolem nebo mají k dispozici OPC rozhraní. Je určen pro podporu pracovníkům technických sálů při monitorování a řízení svěřených systémů.

Architektura systému

Konfigurace systému CMS-H je závislá na konkrétních systémech letiště, na které je prováděna instalace. Na základě typů požadovaných monitorovaných a ovládaných systémů a zařízení, počtů požadovaných řídících a informačních pracovišť a požadavků na redundanci, je navržena architektura ID-6.2.
Základními stavebními prvky systému CMS-H jsou:

  • řídící servery, řídící a informační pracovní stanice,
  • průmyslový automatizační systém RTU/PLC,
  • komunikační zařízení (modemy, síťové karty, přepínače, komunikační linky),
  • zobrazovací jednotky, klávesnice a polohovací zařízení,
  • napájecí zdroje UPS.

Jednotlivé počítače systému ID-6.2 jsou podle své funkce rozděleny na:

Funkce řídícího serveru a řídící pracovní stanice může být kumulována. Tyto počítače systému CMS-H pracují pod operačními systémy Windows 7 a vyššími.

Řídící server zajišťuje chod sítě, jsou v něm uloženy veškeré programy, síťový software a ukládají se sem také data o činnosti systému (archivace dat). Zajišťuje a řídí komunikaci s připojenými zařízeními a systémy a zpracovává veškerá data.

Řídící pracovní stanice jsou umístěny na příslušných pracovištích a lze z nich ovládat. Jsou vybaveny zobrazovací jednotkou a polohovacím zařízením nebo jsou vybaveny dotykovým displejem. Konfiguraci pracovišť určuje uživatel systému a jsou předmětem projektu.

Z informačních pracovních stanic nelze žádným způsobem zasahovat do systému CMS-H. Informační zobrazení dat je možné na imobilních zařízeních se systémem Android a iOS.

Po stránce softwarové je CMS-H aplikace operačního systému Windows, která se skládá se ze tří komponent: server, klient a webový klient. Server provádí veškeré funkce systému (získávání dat, real-time databáze, zpracování alarmů, archivace dat, reportování a provoz webového serveru).

Klientské aplikace fungují jen jako uživatelské rozhraní a jsou připojeny k serveru architekturou klient-server pomocí TCP/IP sítě. Pro zajištění vysoké spolehlivosti systému, umožňuje CMS-H konfiguraci redundance.

Rovněž připojení na monitorovaná zařízení může být konfigurováno redundantně.

Systém CMS-H umožňuje vzdálenou správu prostřednictvím zabezpečeného spojení prostřednictvím internetu. Systém nepřetržitě monitoruje sám sebe. V případě nestandardního chování může být uživateli automaticky zasláno upozornění s návrhem řešení.

Příklad architektury CMS-H

Systém CMS-H

Varianta M

Varianta M je jednopočítačová stanice, na které je nainstalováno softwarové vybavení CMS-H. Na této stanici běží aplikace, která komunikuje s připojenými zařízeními/systémy a zároveň poskytuje uživatelské rozhraní pro uživatele.

Varianta W

Varianta W je varianta s webovým serverem. Systém CMS-H je spuštěn jako služba operačního systému Windows, která komunikuje s připojenými zařízeními a systémy. Uživatelské zobrazení je realizováno prostřednictvím webových klientů.

Varianta S

Varianta S je serverová varianta. Systém CMS-H je spuštěn jako služba operačního systému Windows, která komunikuje s připojenými zařízeními a systémy. Uživatelské zobrazení je realizováno prostřednictvím klientů na počítačích s operačním systémem Windows.

Varianta SR

Redundantní varianta varianty S. Má stejné vlastnosti, v konfiguraci je navíc záložní server.

Varianta SW

Varianta SW je serverová varianta s webovým serverem. Systém CMS-H je spuštěn jako služba operačního systému Windows, která komunikuje s připojenými zařízeními a systémy. Uživatelské zobrazení je realizováno prostřednictvím klientů na počítačích s operačním systémem Windows nebo prostřednictvím webových klientů.

Varianta SWR

Redundantní varianta varianty SW. Má stejné vlastnosti, v konfiguraci je navíc záložní server.