Komunikace s jednotlivými systémy/zařízeními umožňují komunikační ovladače prostřednictvím sériového portu počítače a přes Ethernet přímo do(ze) systému. Se SCADA systémem PROMOTIC s jehož využitím je CMS-H sestaven se dodává řada komunikačních ovladačů pro různé standardní i nestandardní protokoly, které lze pak využívat.

Pokud má být připojen nějaký systém/zařízení, které není uvedeno v seznamu ovladačů, lze:

  • ovladač vytvořit prostřednictvím komunikačního ovladače PmChar,
  • použít OPC server od jiných dodavatelů (viz Komunikace přes rozhraní OPC),
  • vytvořit vlastní (nebo nechat si vytvořit) ActiveX objekt, který tuto komunikaci bude řešit.

Seznam komunikačních ovladačů a protokolů

PmOpcUaClient – Ovladač pro komunikaci s OPC UA serverem
PmChar – Ovladač pro komunikaci uživatelsky konfigurovatelným ASCII/BIN protokolem pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku
PmCharServer – Ovladač pro komunikaci uživatelsky konfigurovatelným ASCII/BIN protokolem pro Ethernet-server
PmModbusMr – Ovladač pro komunikaci protokolem Modbus Master
PmModbusSl – Ovladač pro komunikaci protokolem Modbus Slave
PmMBus – Ovladač pro komunikaci protokolem M-BUS
PmKNX – Ovladač pro komunikaci protokolem KNX
PmIEC8705 – Ovladač pro komunikaci protokolem IEC 60870-5
PmIEC62056 – Ovladač pro komunikaci protokolem IEC 62056
PmBACnet – Ovladač pro komunikaci protokolem BACnet
PmSNMP – Ovladač pro komunikaci protokolem SNMP
PmSMS – Ovladač pro komunikaci s GSM moduly pomocí SMS zpráv
PmS7 – Ovladač pro komunikaci protokolem S7-TCP/IP
Pm3964 – Ovladač pro komunikaci s PLC automaty SIMATIC protokolem 3964, 3964R nebo RK-512
PmABradleyDF1 – Ovladač pro komunikaci s PLC automaty Allen Bradley protokolem DF1
PmABradleyCIP – Ovladač pro komunikaci s PLC automaty Allen Bradley protokolem EtherNetIP/CIP
PmMelsecQA – Ovladač pro komunikaci s PLC automaty Mitsubishi řady Q/A/L/iQ-R/iQ-F
PmMelsecFXS – Ovladač pro komunikaci s PLC automaty Mitsubishi řady FX
PmSBUS – Ovladač pro komunikaci s PLC SAIA a DIGIControl protokolem S-BUS/S-BUS+
PmAdam – Ovladač pro komunikaci s automaty ADAM
PmKoyo – Ovladač pro komunikaci s PLC automaty od firmy Koyo Electronics
PmFatek – Ovladač pro komunikaci s PLC automaty FATEK
PmOmronFINS  – Ovladač pro komunikaci s PLC automaty OMRON protokolem FINS
PmOmronC – Ovladač pro komunikaci s PLC automaty OMRON protokolem pro C-mode
PmTeco – Ovladač pro komunikaci s PLC automaty od firmy TECO
PmElgas2 – Ovladač pro komunikaci s přístroji od firmy Elgas
PmInmat66 – Ovladač pro komunikaci s měřiči tepla INMAT66/51
PmNET0 – Ovladač pro komunikaci protokolem NET0
IEC 60870-5 – Komunikace protokolem IEC 60870-5
IEC 62056 – Komunikace protokolem IEC 62056
IEC 61850 – Komunikace protokolem IEC 61850
BACnet – Komunikace protokolem BACnet
DALI – Komunikace v sítích DALI
Lonworks – Komunikace v sítích LonWorks
M-BUS – Komunikace protokolem M-BUS
KNX – Komunikace protokolem KNX
Modbus – Komunikace protokolem Modbus
MQTT – Komunikace komunikační protokolem MQTT
PROFIBUS – průmyslová komunikační sběrnice
SMS-GSM – Komunikace posíláním SMS zpráv v síti GSM
SNMP – Komunikace protokolem SNMP
Sigfox – Komunikace v sítích Sigfox
Maatrix – Web komunikace s mobilními aplikacemi