Je určen pro OS Windows 7 / 8, / 10,  2003-8 Server a novější.

 • Umožňuje efektivně vytvářet distribuované a otevřené aplikace v nejrůznějších odvětvích průmyslu.
 • Dovoluje vytvářet aplikace přesně podle požadavků.
 • Poskytuje příjemné uživatelské rozhraní pro tvorbu aplikací.

Ve SCADA HMI systému PROMOTIC jsou zabudovány všechny nezbytné komponenty pro tvorbu jednoduchých i rozsáhlých vizualizačních a řídicích systémů:

 • editor aplikace s hierarchickým stromem objektů
 • jazyk Microsoft Basic (VBScript) pro zápis algoritmů
 • editor obrazů
 • bohatá paleta technologických obrázků vytvořených ve vektorové SVG grafice
 • grafické objekty – elementární a komplexní velmi obecně konfigurovatelné prvky
 • automatická konverze obrazů do HTML a XML formátu
 • systém trendů (tj. uchovávání hodnot s časovou známkou)
 • systém alarmů a operátorských událostí (eventů)
 • podpora web technologií Internet/Intranet
 • SQL a ODBC rozhraní pro databáze
 • zabudovaná rozhraní: XML, OPC, ActiveX, DDE
 • komunikační ovladače pro přístup k PLC
 • správa uživatelů, oprávnění a přihlašovací systém
 • INFO – informační a diagnostický systém

Editor aplikace

Editor aplikaceEditor aplikace je základním nástrojem tvorby aplikací systému PROMOTIC, slouží k definování stromové struktury PROMOTIC objektů, jejich nastavení, definování algoritmů, atd.

VBScript / JavaScript

Zabudovaný jazyk VBScript/JavaScript se syntaxí Visual Basic slouží pro zápis uživatelských algoritmů v událostním programování, pro přístup k metodám a vlastnostem objektů systému PROMOTIC nebo jiných softwarových aplikací. Pro projektanta to představuje neomezené možnosti vývoje aplikace.

Editor obrazů

Editor obrazů slouží k vytváření grafických obrazů aplikace – skupin libovolného počtu grafických prvků, kterou vytvoří projektant podle svých představ výběrem z palety předdefinovaných prvků. V těchto prvcích lze zadávat jejich statické vlastnosti, popř. tyto vlastnosti napojit datovou vazbou a oživit tak vytvářenou vizualizaci. Napojit datovou vazbou lze všechny důležité vlastnosti grafických prvků: Barva, Poloha, Velikost, Hodnota a mnoho dalších.

PROMOTIC a Internet

PROMOTIC umožňuje vzdálené prohlížení aplikace pomocí webových prohlížečů.

Je zpřístupněno nabízení obrazů v podobě automaticky generovaných dynamických HTML stránek, včetně zpětných zásahů a ovládání. Tyto dynamické stránky obrazů se automaticky vytvářejí ve vývojovém prostředí při překladu obrazu a jsou uchovány v datovém souboru aplikace. Z aplikace lokální tak může projektant udělat aplikaci síťovou během několika minut.
Na vzdáleném počítači  je dále umožněno prohlížet v reálném čase v internetovém prohlížeči průběhy trendů, zobrazovat alarmy a eventy aplikace.
PROMOTIC Web server zajišťuje přenosy dat a jejich zabezpečení pomocí konfigurace uživatelů a oprávnění.

Otevřený systém

Systém PROMOTIC se vyznačuje zcela otevřenou architekturou systému. Zabudovaná standardní softwarová rozhraní: XML, ActiveX, ODBC, DAO, OLE, OPC, DDE, TCP/IP, WEB dovolují plnou integraci systému PROMOTIC s dalšími softwarovými produkty. Díky této koncepci je například možné přímé propojení systému PROMOTIC na podnikové databáze (MSSQL, MySql, dBase, Access, Oracle, SAP, atd.), propojení s komunikačními servery, případně s jinými softwarovými systémy.

Trendy

Součástí systému PROMOTIC je výkonný systém trendů. Umožňuje ukládání hodnot vybraných veličin s časovou známkou buď do paměti nebo na disk počítače.
Následně tyto hodnoty umožňuje zobrazovat graficky nebo tabulkově jako časové průběhy těchto veličin nebo je získávat pro další analýzu.
Vybrané veličiny mohou být ukládány ve formátu DBase, Access, binární PROMOTIC, MS SQL Server, MySQL, Oracle, FireBird.

Alarmy / Eventy

Alarm znamená signalizaci stavu, který by za běžných podmínek neměl nastat (např. překročení technologických mezí určité veličiny, výpadek komunikace, atd…).
PROMOTIC má zakomponovaný systém alarmů, který:

 • eviduje alarmové stavy v definovaných alarmních skupinách
 • archivuje stavy
 • nabízí komfortní prohlížení aktuálních alarmů s filtracemi, kvitováním, zvukovým doprovodem
 • umožňuje prohlížení historii alarmů

Event (operátorská událost) je oznámení o provedení určité činnosti (např. zahájení, ukončení nebo úspěšnosti určitého procesu, zásah obsluhy, povelování, atd.). Toto oznámení je zapisováno do souboru pro pozdější prohlížení. Vytváří se tak „kronika“ o průběhu dané technologie.

Komunikace

Aplikace zaměřená na monitorování a řízení technologických procesů získává nebo ukládá data z/do externích zdrojů. Zdrojem takových hodnot může být např. : databáze, PLC automat, soubor na disku, vstupní/výstupní karta do PC, jiný server na lokálním nebo vzdáleném PC, atd.
PROMOTIC disponuje:

 • rozsáhlou množinou vlastních, vysoce parametrizovatelných komunikačních ovladačů pro automaty:

Siemens Simatic, SAIA, Mitsubishi, Allen-Bradley DF1, DF1Koyo, Omron, Telemecanique, Modicon, ADAM, Tecomat, INMAT, komunikační protokol Modbus, M-BUS, IEC60870-5, a další.

K dispozici jsou ovladače pro modemová spojení, přenosy v radiových sítích a sítích GSM.

 • přes zabudovaná standardní rozhraní OPC, DDE, ActiveX je možné napojení na komunikační servery jiných firem, např. Simatic, Landis&Gyr, Honeywell, Bernecker&Reiner, Moeller, ABB, Allen-Bradley, Sauter, Unitronics, GE-Fanuc, Festo, Yokogawa, Lonworks, Lenze, AMiT, Hypel, a další
 • pro tvorbu decentralizovaných aplikací v sítích Internet a Intranet jsou k dispozici komunikační rozhraní s protokoly TCP/IP, HTTP, XML, DCOM

Možnosti komunikace s okolními softwarovými systémy jsou prakticky neomezené.

Bezpečnost

PROMOTIC nabízí pro bezpečnost aplikací:

 • systém přihlašování operátorů: Jméno, Heslo, oprávnění, přístupy lokální i síťové
 • možnost vyblokování všech kritických kláves ve Windows
 • kontrola běhu aplikace: softwarový WatchDog
 • ochrana před zaplněním disku: cyklická struktura trendů, alarmů a eventů
 • heslování projektů ve vývojovém prostředí – ochrana uživatelského „know how“

Jazykové verze

Systém PROMOTIC používá znakovou sadu Unicode, díky tomu lze vytvářet aplikace v libovolném národním jazyce.
PROMOTIC je připraven na rychlé rozšíření o další překlady.