Vývoj SCADA aplikací

S programováním aplikací ve SCADA systémech se zabýváme již od roku 2001. Máme zkušenosti s dodávkou systémů, které se využívají na letištích (řídící a monitorovací systémy, ovládání světelných zabezpečovacích zařízení), sportovních stadionech (monitorování nouzového osvětlení), v průmyslu (zkušebna elektromotorů, vážní systémy).

RSI SOFT s.r.o. je PROMOTIC systémový integrátor, CitectSCADA certifikovaný inženýr.

Mezi hlavní aplikace, které byly realizovány prostřednictvím SCADA software, patří:


První verze systému ID-6.2 byla realizována s využitím CitectSCADA. Řídící a monitorovací systém ID-6 slouží pro ovládání a monitorování světelných zabezpečovacích zařízení letiště a ovládání a monitorování energetických zařízení. První systémy byl realizován v roce 2001 a je využíván na letišti Tbilisi v Gruzii. Systém pak byl portován prostřednictvím software ClearSCADA. Od roku 2012 je vyvíjen pomocí software PROMOTIC.

Komplexní ovládací a monitorovací systém letiště ID-6.2 lze použít na letištích všech velikostí a kategorií. Lze začít s monitorováním jednoho systému a pak systém postupně rozšiřovat o další systémy. Stejným způsobem lze měnit konfiguraci, systém může být instalován s jedním počítačem a postupně lze doplňovat servery a řídící a informační pracovní stanice systému. Součástí systému ID-6.2 se staly jednotlivé podsystémy CMOS, RCMS RCOM, RCMS NAVSYS.
Je využíván na letištích v České republice, Rusku, Ukrajině, Gruzii a Německu.

Centrální monitorovací a ovládací systém (CMOS)

Centrální ovládací a monitorovací systém (CMOS) byl vyvinut pro Řízení letového provozu. Jeho hlavním úkolem bylo monitorování různých systémů a zařízení, monitorování datové komunikační infrastruktury a poskytnutí jednotného uživatelského rozhraní pro monitorované a ovládané systémy.
Systém vycházel se systému ID-6 a byl vyvíjen s pomocí CitectSCADA. Vývoj systému CMOS na platformě Citect SCADA probíhal v letech 2001 – 2011, poté se stal systém součástí letištního systému ID-6.2, který využívá SCADA software PROMOTIC. Je využíván na letištích v České republice.

Řídící a monitorovací systém radiokomunikačních zařízení (RCMS RCOM)

Řídící a monitorovací systém radiokomunikačních zařízení (RCMS RCOM) byl vyvinut pro potřeby Řízení letového provozu. Tento systém umožňuje dálkové monitorování a ovládání radiokomunikačních zařízení Rohde & Schwarz a byl vyvinut s použitím CitectSCADA. Vývoj systému na této platformě probíhal v letech 2003 – 2011, poté se stal systém součástí letištního systému ID-6.2, který využívá SCADA software PROMOTIC. Je využíván na letištích v České republice.

Řídící a monitorovací systém radionavigačních zařízení (RCMS NAVSYS)

Řídící a monitorovací systém radionavigačních zařízení (RCMS NAVSYS) byl vyvinut pro potřeby Řízení letového provozu. Tento systém umožňuje dálkové monitorování a ovládání radionavigačních zařízení a byl vyvinut s použitím CitectSCADA. Vývoj systému na této platformě probíhal v letech 2005 – 2011, poté se stal systém součástí letištního systému ID-6.2, který využívá SCADA software PROMOTIC. Je využíván na letištích v České republice.

Monitorování nouzového osvětlení

Systém pro monitorování nouzového osvětlení na sportovním stadionu v Ostravě-Vítkovicích byl realizován v roce 2013 s využitím SCADA software ControlWEB.

Dohledový systém

Dohledový systém pro monitorování síťové komunikační infrastruktury, serverů, pracovních stanic, záložních zdrojů UPS a dalších síťových komponent je vyvíjen od roku 2006. Nejprve v prostředí CitectSCADA, v roce 2010 byl portován do prostředí ClearSCADA od roku 2012 je vyvíjen v software PROMOTIC.

Realizované aplikace

Systém CMS-H na letišti

SYSTÉM CMS-H

Systém CMS-H (monitorování a ovládání vrtulníkového letiště) je projektován a dodáván jako systém, jehož...