Systém CMS-H (monitorování a ovládání vrtulníkového letiště) je projektován a dodáván jako systém, jehož úkolem je:

 • centrálně udržovat informace o technických zařízeních a systémech letiště:
  • ovládání a monitorování zdrojů konstantního proudu napájejících světelná zabezpečovací zařízení přistávacích a pojezdových drah letiště a heliportů,
  • ovládání a monitorování náhradních zdrojů a dalších energetických zařízení letiště,
  • ovládání a monitorování radionavigačních zařízení,
  • ovládání a monitorování radiokomunikačních zařízení,
  • monitorování meteorologických zařízení a zobrazování meteorologických dat,
  • monitorování požární a zabezpečovací signalizace,
  • monitorování komunikační infrastruktury.
 • poskytovat tyto informace na pracoviště technické údržby a řídících letového provozu,
 • automatizovat některé funkce související s technickým stavem systémů (jako například provozní konfigurace),
 • archivovat informace o stavu technických zařízení a systémů a jejich ovládání po dobu min. 30 dnů s možností exportu dat ve formátu csv,
 • sjednotit uživatelské rozhraní připojených systémů,
 • statistika provozu.
Systém CMS-H na letišti

Systém CMS-H na letišti

Systém CMS-H využívá standardní průmyslové komunikační protokoly.

Systém využívá SCADA software PROMOTIC ve verzi 9.0 a vyšší. PROMOTIC je SCADA/HMI software, určený pro platformu Windows. Umožňuje vytvořit operátorské rozhraní pro řízení procesů. Je postaven na rozšiřitelné architektuře klient/server, má podporu redundance. Otevřenost zajišťuje výměnu informací mezi softwarem PROMOTIC a dalšími systémy.

Systém CMS-H může mít centralizovanou nebo distribuovanou architekturu.