Použití systému ID – 6.2

Systém ID-6.2 může být nasazen na všech typech letišť – od nejmenších po největší, od I. do III. kategorie a i na heliportech. Může sloužit jako komplexní systém, který poskytuje jednotné uživatelské rozhraní stávajícím systémům nebo může sloužit jako řídící a monitorovací systém pro jednotlivé systémy.

Monitorovaná data lze zobrazit prostřednictvím aplikace operačního systému Windows nebo prostřednictvím webového prohlížeče v libovolném operačním systému (Linux, Android, IOS).

Díky stavebnicové architektuře lze systém ID-6.2 využit na ovládání světelných zabezpečovacích zařízení a postupně systém rozšiřovat o monitorování energetiky, radionavigačních zařízení, radiokomunikačních zařízení a třeba o monitorování datové infrastruktury. Systém lze budovat centrálně – tzn. s využitím jednoho hlavního serveru nebo každý podsystém může být samostatný a klientům se předávají data z jednotlivých systémů.

Dohledové systémy

Chybám a poruchám na systémech se dá předcházet, když technická obsluha může reagovat dříve, než dojde k poruše systému. Informace, které indikují možné potíže, jsou získávány ze serveru a pracovních stanic prostřednictvím protokolů ICMP, SNMP, WMI.

Problémy, které mohou nastat, jsou indikovány např.:

• dlouhotrvajícím vytížením procesoru
• zaplněním disků
• pádem důležitých aplikací systému
• neobčerstvováním dat
• stavem jednotlivých protokolů
• technickým stavem HW

Všechny výše uvedené události jsou monitorovány a při překročení stanovených mezí, je upozorněna obsluha (administrátor). Veškerá monitorovaná data jsou ukládána do databázového SQL serveru tak, aby bylo možné v případě poruchy analyzovat její příčinu.