Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2

Je určen :

 • pro ovládání a monitorování světelných signalizačních a zabezpečovacích zařízení vzletových, přistávacích a pojezdových drah letiště za všech kategorií dohledností ICAO
 • radionavigačních zařízení
 • radiokomunikačních zařízení
 • energetických zařízení
 • meteorologických zařízení
 • požární a zabezpečovací signalizace
 • komunikační a datové infrastruktury

ID-6_2

Systém ID-6.2 je vyvíjen od roku 1988. V současné verzi je vyvíjen s využitím SCADA HMI software PROMOTIC.

Konfigurace ID-6.2

Konfigurace ID-6.2 je závislá na konkrétních systémech letiště, na které je prováděna instalace. Na základě typů požadovaných monitorovaných a ovládaných systémů a zařízení, počtů požadovaných řídících a informačních pracovišť a požadavků na redundanci, je navržena konkrétní konfigurace systému ID-6.2.

Systém ID-6.2 lze použít na letištích všech velikostí a kategorií. Lze začít s monitorováním jednoho systému a pak systém postupně rozšiřovat o další systémy. Stejným způsobem lze měnit konfiguraci, systém může být instalován s jedním počítačem a postupně lze doplňovat servery a stanice systému.

Monitorovaná data mohou být přístupná odkudkoli prostřednictvím tlustého (aplikace) nebo tenkého (prostřednictvím webového prohlížeče) klienta.

Popis systému

Konfigurace ID-6.2 je závislá na konkrétních systémech letiště, na které je prováděna instalace. Na základě typů požadovaných monitorovaných a ovládaných systémů a zařízení, počtů požadovaných řídících a informačních pracovišť a požadavků na redundanci, je navržena architektura ID-6.2.
Základními stavebními prvky systému ID-6.2 jsou:

 • řídící servery, řídící a informační pracovní stanice
 • průmyslový automatizační systém RTU/PLC
 • komunikační zařízení (modemy, síťové karty, přepínače, komunikační linky)
 • zobrazovací jednotky, klávesnice a polohovací zařízení
 • napájecí zdroje UPS

komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2